ai-la-nguoi-chiu-trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-cho-vu-no-o-ha-dong

Ai là người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho vụ nổ ở Hà Đông

Có thể thấy, vụ việc xảy ra đã gây tang thương, mất mát và thiệt hại rất lớn về người và tài sản cho gia đình các nạn nhân cũng như gia đình ông Cường. Tuy nhiên, điều mà hiện nay dư luận cũng như gia đình các nạn nhân đang rất quan tâm là ai sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại mà ông Cường đã gây ra?