Nguồn nước ô nhiễm đến mức nào qua cái nhìn của nhiếp ảnh gia

Cuộc sống của con người và muôn loài đang từng ngày từng giờ bị đe dọa bởi tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn….. là kết quả tất yếu của quá trình phát triển công nghiệp hóa ồ ạt. Hãy xem những bước ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn về thực trạng này.
thuốc tăng chiều cao thuốc tăng chiều cao