ly-do-khong-duoc-len-chuc
Lý do không được lên chức
Nếu vẫn làm nghề này thì ông chồng sẽ chẳng bao giờ được lên chức.

Một bà vui mừng báo với bà hàng xóm:

 

- Thông báo cho chị một tin vui, để chị mừng cho tôi. Giám đốc chỗ chồng tôi sắp về hưu, chồng tôi đang là phó. Chắc chắn ông ấy sẽ được lên thay.
 
Bà kia chép miệng nói:
 
- Chưa chắc đâu chị ạ! Chồng tôi cũng làm phó mấy chục năm nay rồi mà có bao giờ lên được trưởng đâu.
 
- Thế chồng chị làm phó gì?
 
- Thiên hạ thường gọi ổng là "phó nháy".
 

 

- !?!
 
Tyfn