bo-suu-tap-do-cho-be-trai-them-sanh-dieu-cua-dolce-gabbana
Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana
Bộ sưu tập 2015 dành cho các bé trai của nhà thiết kế Dolce & Gabbana sử dụng gam xanh và ghi làm chủ đạo.

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 1

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 2

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 3

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 4

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 5

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 6

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 7

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 8

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 9

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 10

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 11

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 12

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 13

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 14

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 15

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 16

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 17

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 18

 

Bộ sưu tập đồ cho bé trai thêm sành điệu của Dolce & Gabbana - Ảnh 19

 

ST.