bat-dau-tu-152016-luong-can-bo-co-the-tang
Bắt đầu từ 1/5/2016 lương cán bộ có thể tăng
Mới đây tại dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đã đề xuất, từ ngày 1/5/2016, mức lương cơ sở điều chỉnh từ mức 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.210.000 đồng/tháng từ 1/5/2016
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.210.000 đồng/tháng từ 1/5/2016

Theo đó, mức lương cơ sở được Bộ đề xuất sẽ tăng thêm 60.000 đồng, từ 1,15 triệu đồng lên 1,21 triệu đồng/tháng từ 1.5.2016. Theo Bộ Nội vụ, với mức lương cơ sở hiện nay, cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Bộ Nội vụ cho biết, với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng được áp dụng hiện nay, cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.
 
Bắt đầu từ 1/5/2016 lương cán bộ có thể tăng
Bắt đầu từ 1/5/2016 lương cán bộ có thể tăng

Trước đó, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Trong đó giao Chính phủ: “Từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng một tháng lên 1.210.000 đồng một tháng (tăng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng”.

Theo dự thảo, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng; tính mức hoạt động phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.